Kopiowanie Bounda dla stworzenia wersji B

Czy ktoś z Was kopiował Bounda, aby zmienić kolejność zadań, tzw. wersję B. Chodzi o to, aby drużyny nie deptały sobie po piętach i szły dwiema trasami do mety. Czy trzeba utworzyć nowego Bounda.

Dear Katarzyna_Stefanczyk

you have several options to create different routes within your Bound.
Read more here:

But if you´d like to make 100% sure that players won´t cross their ways you should duplicate your bound and create different orders of stages.

Best regards
Lisa

Erstelle eigene Erlebnis-Rallyes mit Actionbound